Työfysioterapeutin palvelut

Työfysioterapeuttien asiantuntemukseen kuuluvat fyysinen kuormittuminen työssä, kuormittumisen arviointi sekä työn ja työympäristön kehittäminen ergonomiatietoa soveltaen. Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennalta ehkäisyyn.

Työfysioterapeuttien keskeisiä toimintamuotoja ovat:
• työn fyysisen kuormittavuuden ja sen terveydellisen merkityksen arviointi
• uusien työskentelytilojen ja -välineiden suunnitteluun osallistuminen
• fyysisen työn ja työympäristön kehittämiseen osallistuminen
• työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen heidän omassa työympäristössään opastamalla valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja -liikkeitä sekä ohjaamalla sujuvaan työskentelyyn
• työterveyshuollon moniammatillisiin kuntoutusprosesseihin osallistuminen mm. kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutukseen ohjaus ja seuranta

Yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa työnantajan edustajan kanssa kartoitetaan asiakkaan fyysiseen työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä etsitään niihin ratkaisuja. Työfysioterapeutit antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa sekä liikunnan vaikutuksista erilaisten sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.